Acer

Aesculus

Baccharis

Berberis

Buddleia

Campsis

Clematis

Corylopsis

Enkianthus

Forestiera

Forsythia

Hamamelis

Hydrangea

Idesia

Kalopanax

Kerria

Koelreuteria

Menziesia

Paeonia

Parrotiopsis

Prunus

Rhododendron

Rhus

Ribes

Salix

Sambucus

Stachyurus

Stewartia

Tilia

Toona

Viburnum