Arbutus

Arctostaphylos

Aronia

Berberis

Celtis

Chaenomeles

Cornus

Corylus

Cotoneaster

Crataegus

Daphne

Diospyros

Dirca

Fragaria

Frangula

Lindera

Magnolia

Malus

Myrica

Nandina

Photinia

Pistacia

Prunus

Pyracantha

Rhus

Sarcococca

Skimmia

Sorbus

Stachyurus

Stewartia

Ternstroemia

Thevetia