Abelia

Buddleia

Chilopsis

Clematis

Daboecia

Daphne

Dermatophyllum

Erica

Hebe

Lagerstroemia

Leycesteria

Magnolia

Melaleuca

Paulownia

Rhododendron

Syringa

Vinca

Vitex

Wisteria