Arctostaphylos

Argyrocytisus

Buddleia

Caragana

Ceratonia

Cercis

Corylus

Crataegus

Exochorda

Franklinia

Fremontodendron

Hamamelis

Hibiscus

Hovenia

Lagerstroemia

Maackia

Magnolia

Olneya

Parkinsonia

Parrotia

Pittosporum

Pterostyrax

Punica

Purshia

Quillaja

Robinia

Salix

Stewartia

Styrax