Aleurites

Alnus

Arctostaphylos

Buddleia

Carpinus

Castanea

Cercis

Corylus

Crataegus

Davidia

Eucalyptus

Exochorda

Franklinia

Fremontodendron

Halesia

Hamamelis

Hibiscus

Hovenia

Lagerstroemia

Liriodendron

Magnolia

Oxydendrum

Parrotia

Pittosporum

Populus

Pterostyrax

Punica

Purshia

Pyrus

Quillaja

Stewartia

Styrax

Tilia