Amelanchier

Buddleia

Cercis

Chilopsis

Cornus

Corylus

Cotinus

Crataegus

Cydonia

Exochorda

Franklinia

Hamamelis

Hibiscus

Hovenia

Lagerstroemia

Magnolia

Malus

Parrotia

Prunus

Pterostyrax

Punica

Purshia

Salix

Stewartia

Styrax

Tamarix