Abeliophyllum

Adenium

Adenocarpus

Aesculus

Amorpha

Argyrocytisus

Buddleia

Calycanthus

Caragana

Cercis

Chimonanthus

Clethra

Corylopsis

Corylus

Crataegus

Cytisus

Deutzia

Encelia

Enkianthus

Exochorda

Fontanesia

Forsythia

Franklinia

Hamamelis

Hovenia

Kerria

Kolkwitzia

Lagerstroemia

Leucothoe

Loropetalum

Maackia

Magnolia

Menziesia

Neviusia

Parkinsonia

Parrotia

Parrotiopsis

Punica

Robinia

Salix

Stewartia

Styrax

Weigela