Acer

Aesculus

Argyrocytisus

Buddleia

Caragana

Cercis

Corylus

Crataegus

Exochorda

Franklinia

Hamamelis

Hibiscus

Hovenia

Lagerstroemia

Maackia

Magnolia

Parkinsonia

Parrotia

Pterostyrax

Punica

Purshia

Robinia

Salix

Stewartia

Styrax