Amelanchier

Arbutus

Arctostaphylos

Azara

Buddleia

Cercis

Chilopsis

Cornus

Corylus

Cotinus

Cotoneaster

Crataegus

Cydonia

Daphniphyllum

Drimys

Elaeagnus

Exochorda

Franklinia

Fremontodendron

Hamamelis

Heteromeles

Hovenia

Ilex

Lagerstroemia

Magnolia

Malus

Melaleuca

Parrotia

Photinia

Pittosporum

Prunus

Punica

Quillaja

Rhus

Salix

Stewartia

Styrax

Tasmannia