Aesculus

Arctostaphylos

Argyrocytisus

Buddleia

Caragana

Ceratonia

Cercis

Corylus

Crataegus

Crinodendron

Exochorda

Franklinia

Fremontodendron

Hamamelis

Hovenia

Lagerstroemia

Maackia

Magnolia

Olneya

Parkinsonia

Parrotia

Pittosporum

Punica

Quillaja

Robinia

Salix

Stewartia

Styrax

Yucca