Arctostaphylos

Argyrocytisus

Azara

Buddleia

Caragana

Ceratonia

Cercis

Chilopsis

Cornus

Cotinus

Cotoneaster

Crataegus

Cydonia

Daphniphyllum

Dermatophyllum

Drimys

Exochorda

Fremontodendron

Lagerstroemia

Maackia

Magnolia

Melaleuca

Olneya

Pittosporum

Prunus

Punica

Quillaja

Rhododendron

Rhus

Robinia

Salix

Stewartia

Tasmannia