Abelia

Acer

Alnus

Arctostaphylos

Buddleia

Calycanthus

Camellia

Carpenteria

Carpinus

Castanea

Ceanothus

Clethra

Corylopsis

Corylus

Crataegus

Crinodendron

Davidia

Deutzia

Enkianthus

Forsythia

Franklinia

Halesia

Hamamelis

Hibiscus

Hovenia

Hydrangea

Kerria

Kolkwitzia

Lavatera

Leucothoe

Loropetalum

Neviusia

Oxydendrum

Pachysandra

Parrotia

Parrotiopsis

Pieris

Populus

Pterostyrax

Pyrus

Quillaja

Stewartia