Aesculus

Castanea

Clethra

Corylopsis

Corylus

Crataegus

Davidia

Deutzia

Enkianthus

Franklinia

Hovenia

Idesia

Leucothoe

Loropetalum

Pyrus

Stewartia

Styrax

Tilia