Acer

Aesculus

Berberis

Buddleia

Campsis

Clematis

Corylopsis

Enkianthus

Forestiera

Forsythia

Hamamelis

Hydrangea

Idesia

Kalopanax

Kerria

Koelreuteria

Paeonia

Parrotiopsis

Prunus

Rhododendron

Rhus

Ribes

Salix

Stachyurus

Stewartia

Tilia

Toona

Viburnum