Arctostaphylos

Camellia

Castanea

Clethra

Corylopsis

Corylus

Crataegus

Davidia

Enkianthus

Franklinia

Hovenia

Idesia

Leucothoe

Loropetalum

Pieris

Pyrus

Stewartia

Styrax

Tilia