Amelanchier

Arbutus

Arctostaphylos

Aronia

Azara

Berberis

Chaenomeles

Corylus

Crataegus

Elaeagnus

Fragaria

Gaultheria

Heteromeles

Idesia

Ilex

Malus

Photinia

Prunus

Pyracantha

Rhus

Rosa

Rubus

Sorbus

Stachyurus

Stewartia