Aesculus

Arctostaphylos

Calycanthus

Camellia

Carpenteria

Corylopsis

Corylus

Crinodendron

Deutzia

Enkianthus

Franklinia

Hamamelis

Leucothoe

Neviusia

Pieris

Quillaja

Styrax