Aesculus

Alnus

Arctostaphylos

Calycanthus

Camellia

Carpenteria

Carpinus

Castanea

Corylopsis

Corylus

Crinodendron

Davidia

Deutzia

Enkianthus

Franklinia

Fraxinus

Halesia

Hamamelis

Koelreuteria

Leucothoe

Neviusia

Pieris

Pyrus

Quillaja

Stewartia

Styrax

Tilia

Toona