Alnus

Arctostaphylos

Camellia

Carpinus

Castanea

Corylopsis

Corylus

Davidia

Enkianthus

Franklinia

Halesia

Hamamelis

Hibiscus

Leucothoe

Neviusia

Pieris

Pyrus

Quillaja

Stewartia

Styrax

Tilia