Arctostaphylos

Camellia

Castanea

Clethra

Crataegus

Davidia

Enkianthus

Franklinia

Halesia

Hibiscus

Hovenia

Kerria

Leucothoe

Loropetalum

Neviusia

Oxydendrum

Pachysandra

Parrotiopsis

Pieris

Pterostyrax

Pyrus

Quillaja

Stewartia

Styrax