Arctostaphylos

Camellia

Carpenteria

Castanea

Davidia

Deutzia

Enkianthus

Franklinia

Halesia

Hibiscus

Leucothoe

Neviusia

Pieris

Pyrus

Quillaja

Stewartia

Styrax