Abelia

Aesculus

Amelanchier

Amorpha

Aralia

Aronia

Buddleia

Callicarpa

Calycanthus

Ceanothus

Chaenomeles

Chionanthus

Clethra

Corylopsis

Corylus

Crataegus

Deutzia

Enkianthus

Euonymus

Forestiera

Forsythia

Fothergilla

Franklinia

Fuchsia

Hamamelis

Hovenia

Hydrangea

Kerria

Kolkwitzia

Leucothoe

Leycesteria

Loropetalum

Malus

Neviusia

Parrotia

Parrotiopsis

Philadelphus

Photinia

Poncirus

Prunus