Alnus

Baccharis

Buddleia

Calycanthus

Carpinus

Castanea

Ceanothus

Clethra

Corylopsis

Corylus

Crataegus

Davidia

Deutzia

Enkianthus

Forsythia

Franklinia

Halesia

Hamamelis

Hovenia

Hydrangea

Kerria

Kolkwitzia

Leucothoe

Loropetalum

Menziesia

Neviusia

Oxydendrum

Pachysandra

Parrotia

Parrotiopsis

Philadelphus

Populus

Pyrus

Stewartia

Styrax

Tilia

Weigela