Abelia

Aesculus

Alnus

Amelanchier

Amorpha

Aralia

Aronia

Baccharis

Buddleia

Callicarpa

Calycanthus

Ceanothus

Chaenomeles

Chionanthus

Clethra

Corylopsis

Corylus

Crataegus

Deutzia

Enkianthus

Euonymus

Forestiera

Forsythia

Fothergilla

Franklinia

Fuchsia

Hamamelis

Hovenia

Hydrangea

Kerria

Kolkwitzia

Leucothoe

Leycesteria

Loropetalum

Malus

Menziesia

Neviusia

Parrotia

Parrotiopsis

Philadelphus