Aesculus

Arctostaphylos

Camellia

Castanea

Ceanothus

Clethra

Corylopsis

Corylus

Crataegus

Crinodendron

Davidia

Deutzia

Enkianthus

Franklinia

Hovenia

Idesia

Leucothoe

Loropetalum

Pieris

Pyrus

Stewartia

Styrax

Tilia