Aesculus

Alnus

Calycanthus

Carpinus

Castanea

Ceanothus

Corylopsis

Corylus

Davidia

Deutzia

Enkianthus

Franklinia

Fraxinus

Halesia

Hamamelis

Koelreuteria

Leucothoe

Neviusia

Pyrus

Stewartia

Styrax

Tilia

Toona