Aesculus

Arctostaphylos

Castanea

Corylus

Crataegus

Crinodendron

Davidia

Franklinia

Hovenia

Idesia

Pyrus

Stewartia

Styrax

Tilia