Arctostaphylos

Camellia

Castanea

Ceanothus

Corylopsis

Corylus

Davidia

Enkianthus

Franklinia

Leucothoe

Pieris

Pyrus

Stewartia

Styrax

Tilia