Amelanchier

Aralia

Arbutus

Arctostaphylos

Azadirachta

Azara

Castanea

Corylus

Crataegus

Davidia

Elaeagnus

Eriobotrya

Franklinia

Heteromeles

Hovenia

Idesia

Ilex

Malus

Photinia

Poncirus

Prunus

Pyrus

Sorbus

Stewartia

Styrax

Tilia