Alnus

Arctostaphylos

Camellia

Ceanothus

Corylopsis

Corylus

Enkianthus

Franklinia

Hamamelis

Leucothoe

Neviusia

Notholithocarpus

Pieris

Quillaja

Styrax