Aesculus

Arctostaphylos

Camellia

Castanea

Corylopsis

Corylus

Crinodendron

Davidia

Deutzia

Enkianthus

Franklinia

Leucothoe

Pieris

Pyrus

Stewartia

Styrax

Tilia