Acer

Adansonia

Aesculus

Albizia

Aleurites

Arctostaphylos

Argyrocytisus

Artocarpus

Buddleia

Caragana

Catalpa

Ceratonia

Cercis

Cladrastis

Crataegus

Crinodendron

Davidia

Delonix

Eucalyptus

Exochorda

Firmiana

Fraxinus

Fremontodendron

Grevillea

Laburnum

Lagerstroemia

Liriodendron

Maackia

Magnolia

Olneya

Paulownia

Pittosporum

Punica

Pyrus

Quillaja

Robinia

Salix

Spathodea

Stewartia

Styphnolobium

Toona

Washingtonia

Yucca