Adansonia

Albizia

Aleurites

Arctostaphylos

Argyrocytisus

Buddleia

Caragana

Catalpa

Ceratonia

Cercis

Chrysolepis

Cladrastis

Crataegus

Crinodendron

Davidia

Delonix

Eucalyptus

Exochorda

Fraxinus

Fremontodendron

Laburnum

Lagerstroemia

Maackia

Magnolia

Olneya

Paulownia

Pittosporum

Punica

Pyrus

Quillaja

Robinia

Salix

Spathodea

Stewartia

Styphnolobium

Toona

Umbellularia

Yucca