Adansonia

Aesculus

Aleurites

Arctostaphylos

Catalpa

Cladrastis

Crataegus

Davidia

Eucalyptus

Exochorda

Fraxinus

Lagerstroemia

Maackia

Magnolia

Olneya

Pittosporum

Pyrus

Quillaja

Robinia

Salix

Stewartia

Styphnolobium

Toona

Washingtonia

Yucca