Acer

Arctostaphylos

Artocarpus

Castanea

Crinodendron

Firmiana

Fraxinus

Halesia

Hamamelis

Koelreuteria

Lapageria

Leucothoe

Liriodendron

Magnolia

Notholithocarpus

Styphnolobium